STOPY DO SOUČASNOSTI -Dopis barona Emanuela Josefa z Ringhofferu pracovníkům zámku ve Štiříně:

17.02.2017

Vážení přátelé!

Mezi zámky a paláci existují "stálice" a " létavice, komety": ty první září nepřetržitě po celá staletí, ty druhé zazáří jen v krátkém časovém úseku, aby později zase pohasly...

Do druhé kategorie patří zámek Štiřín, spojený se jménem a působností mé rodiny

Poprvé jsem Štiřín uviděl až v roce 1967 (Emanuel J.Ringhoffer se narodil v exilu v roce 1950; poznámka V.V.). Někdejší klenot českého baroka se tehdy nacházel v otřesném, dezolátním stavu, tak byl zchátralý. Vnitřní vybavení, vzácný mobiliář, hodnotné sbírky byly vandalsky zpustošeny během zmatků bezprostředně po válce, až nic nezbylo. Park a zahrada byly zcela zdivočelé, slavná zámecká kaple byl poškozena a degradována na skladiště.

Stupeň celkového zanedbání a ohyzdných úprav byl z dnešního hlediska nepředstavitelný.

Pro mne byl nezapomenutelný i pohled na mého otce, účastníka někdejších štiřínských rodinných setkání, slavností a přijetí, které měl ještě v živé paměti; při spatření té spoušti ho přepadla nezměrná bolest a smutek.

Na jaře roku 1992 jsem směl, po smrti svého otce, podruhé navštívit Štiřín. Měl jsem to potěšení, seznámit se s panem Václavem Hrubým. Ten mně, s hlubokými znalostmi a v plném zanícení, obeznámil se svými vizemi a plány přetvořit celý areál tak, aby se jednak zachovalo historické dědictví, a jednak příkladně zachránilo někdejší umělecké ztvárnění středoevropské krajiny tak, aby se tato pamětihodnost stala ozdobou České republiky. Přesto jsem si nikdy nedovedl představit, že se někdy podaří vytvořit ze Štiřína takovou šperkovnici.

Václavu Hrubému je třeba poděkovat, že dnes celý zámecký komplex tvoří kulturně historický stánek s vybraným vkusem a s někdejší noblesou.

Dějiny těchto objektů a jejich majitelů jsou plné změn. Mnozí šlechtici z vysoké aristokracie se stali v 19. století významnými podnikateli. Průmyslnická rodina Ringhofferů obnovila spolu s geniálním architektem Jiřím Stibralem Štiřín, zatímco v Kamenici vystavěla nový zámek v anglickém stylu. Doufejme, že znovuzrozený Štiřín, který přežil obě uplynulá století, zůstane trvale zajištěn i v budoucnu.

Vídeň, 9. prosince 2012 Emanuel Ringhoffer

baron Emanuel Josef Ringhoffer

ZDROJ: Jakou cenu má ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN, autoři Václav Větvička, Václav Hrubý, 2013