HISTORIE - Erb Ringhofferů

13.03.2017

Ringhofferovský erb z roku 1873
Ringhofferovský erb z roku 1873

S rostoucími zisky a podnikatelskými úspěchy souvisí i růst postavení Františka Ringhoffera. V roce 1848 velí kompanii revoluční národní gardy, v 1861 - 1865 se stává starostou Smíchova, 1864 zvolen poslancem českého zemského sněmu. 14. července 1872 mu udělil císař František Josef I. rytířský řád Železné koruny II. třídy za zásluhy v oblasti průmyslu a na poli humanity a začátkem roku 1873 rytířský řád ¨Františka Josef spojený se ziskem titulu svobodných pánů. Podle dobových statutů požádal František Ringhoffer a následně se stal těsně před svou smrtí 3. ledna 1873 baronem. Tímto dědičným titulem se mohli pyšnit i jeho potomci. V souvislosti s tím získávají Ringhofferové erb, jenž kotlářským kladívkem připomíná rodinnou řemeslnou tradici. Poštovská trubka symbolicky ztvárňuje udělení privilegia z roku 1868, kterým bylo Františku Ringhofferovi povoleno vykonávat funkci poštmistra pro obvod Kamenice.

Poslední verze erbu Ringhofferů
Poslední verze erbu Ringhofferů

Zdroj: Kamenice v proměnách věků, Vlasta Hartvichová