HISTORIE - Ringhoffer a tramvaje

13.07.2017

Fotografie tramvají z ringhofferovských dílen odprezentoval na konferenci RINGHOFFER 200 Mgr. Pavel Fojtík z Archivu Dopravního podniku hlavního města Prahy