HISTORIE - Soumrak starých časů

23.02.2017

Dávno zapomenutí zaměstnanci strojnické dílny pivovaru
Dávno zapomenutí zaměstnanci strojnické dílny pivovaru

S přeměnou Ringhofferova strojírenského podniku na akciovou společnost v roce 1911 se pivovar Velké Popovice, podobně jako další hospodářské podniky Ringhofferů, stal samostatnou veřejnou obchodní společností. V jejím čele stanul Emanuel Ringhoffer. Jednou z posledních investic pivovaru před vypuknutím první světové války byla přestavba sladovny v roce 1912. Válečné roky znamenaly propad výroby, a to nejen v počtech hektolitrů. Slad musela leckdy nahrazovat řepa, kukuřice nebo cikorka. Pro nedostatek obilí nebylo ve válečných letech povoleno vyrábět více než šestistupňové pivo a pivovar měl státem určený limit výroby. Po dobu války nevyráběl ani deset procent toho, co před ní, a také počet zaměstnanců klesl na polovinu. Pracovalo tu patnáct "sladovnickejch", šest bednářů, stejný počet strojníků obsluhoval parní kotle ve strojovně, dva zaměstnanci měli na starost varny, čtrnáct lidí se staralo o pivo ve spilkách a sklepích. Stáčet a expedovat pivo zvládala desítka žen; kde bylo potřeba, tam pracovalo dvanáct učňů. Později, v době první republiky, se počet zaměstnanců zvýšil pětkrát.

ZDROJ: Velkopopovická legenda, autoři: Eva Kršňáková, Zeno Čižmář, 2012