HISTORIE - Štiřínský park za Ringhofferů

23.03.2017

Za Ringhofferovské éry, tj. po roce 1870, ale zejména v prvé polovině 20. století věnovali majitelé parku a zásobní zahradě značnou pozornost. Ve Státním oblastním archivu v Praze (složka dr. Hans von Ringhoffer Schloss Stirschin R 1932-1945 - 33 751/32 VS Kamenice-Velké Popovice 351) je uložen plán přístavby skleníku, navržený ing. Josefem Benešem z Prahy Smíchova, který zachycuje tehdejší stav, tvar a koncepci skleníku.

Ringhofferovi zahradníci a zřejmě i majitel sám spolupracovali či odebírali rostlinný materiál do parku od řady významných zahradnických firem. Nejčastějším dodavatelem byla firma Kidery und Preissner Saatz ze Žatce. V archivu je řada ceníků této firmy, v nichž je zřetelně zaškrtáváno vybrané zboží. Objednáváno bylo na hlavičkovém papíru, zachycujícím rozsah činnosti firmy:

"František Ringhoffer, veřejná obchodní společnost, pivovar a sladovna Velké Popovice, lihovar Velké Popovice, cihelna Velké Popovice - Brtnice, pila Struhařov, polní, lesní a rybniční hospodářství Velké Popovice, lomy a štěrkovny Velké Popovice, obchod a zahradnictví Velké Popovice, mlýn a pekárna Volešovice, vlečná dráha Strančice-Velké Popovice . Objednávky vyřizoval/zařizoval zřejmě jakýsi "regent" Oskar Petera.

Tomu také byl adresován dopis (zřejmě ze strany obce): "V dohodě s panem generálním ředitelem dr. Hanušem Ringhofferem jest stanoveno ve Štiříně smetiště. Račte laskavě upozorniti zaměstnance pana generálního ředitele doktora Hanuše Ringhoffera - zahradníka Rubeše a kočího Čížka, že se musí všechny odpadky voziti na toto místo. Místo jim ukáže hospodářský adjunkt Novák."


Roční mzdové náklady kolem roku 1935 byly 10 620,20 Kč pro pracovníky parku, 2745,20 Kč pro zahradnictví. Celkové příjmy ze zahrad činily 11 518,30 Kč.

Od shora uvedené žatecké zahradnické firmy byly odebírány mrazuvzdorné cibuloviny, bledule, modřence a narcisy.

Ve Státním oblastním archivu v Praze jsou založeny desky nazvané Projekte für den Garten in Stiřín - bohužel bez bližšího obsahu. Vložen je leták o grafiose jilmů u roku 1932.

V letech 1935 a 1936 (doloženě) byl zámeckým zahradníkem pan Karel Rubeš. Je zachována pokladní poukázka vystavená na jeho jméno z 13.12.1935, v níž je uvedeno že má nárok na náhradu mzdy za (nevybranou) dovolenou 4 týdny za rok 1935 ve výši 1064.- Kč.

Pro rok 1936 žádal zahradník Rubeš, aby se v plánu počítalo s opravou pařeništních oken a pařeništních rámů a s opravou prkenných přikrývek (skleníku). Navíc požadoval 50 nových prkenných přikrývek a 5 nových pařeništních rámů. Dále bylo třeba opravit drátěné pletivo u zahrady, vrata ze zahrady do dvora, latě na zdech pod broskve, střechu na kolně a bylo třeba i utěsnit kotle ve skleníku. Žádost podal K. Rubeš 31. ledna 1936.

ZDROJ: Jakou cenu má ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN, autoři Václav Větvička, Václav Hrubý, 2013