HISTORIE - Založení pivovaru

23.02.2017

Velkopopovický pivovar krátce po svém založení na kresbě K. Liebschera
Velkopopovický pivovar krátce po svém založení na kresbě K. Liebschera

V roce 1870 přikoupil František Ringhoffer ke svému kamenickému panství od hraběte Nostice-Rienecka další panské državy včetně Velkých Popovic s hospodářským dvorem. Jeho součástí býval kdysi i panský pivovar s mlýnem, spilkou a hvozdem, jak jej zmiňuje dokument z poloviny 16. století. Tehdy zde pivo vařili majitelé popovické tvrze Hýzrlové z Chodů. Ringhoffer vlastnil na panství dva pivovary: chátrající zámecký pivovárek v Pyšelích přestal vařit již v roce 1869 a ani ten o něco větší ve Štiříně smělým plánům svého majitele nestačil. Rozhodnutí postavit nový pivovar právě ve Velkých Popovicích bylo významně ovlivněno tím, že v okolí byl zdroj vysoce kvalitní pramenité vody, což potvrdily průzkumné vrty.

V roce 1871 začaly na okraji Velkých Popovic u rybníka v sousedství hospodářského dvora zemní práce a 10. května 1874 byla stavba pivovaru se sladovnou protokolárně zkolaudována. Dne 15. prosince 1874 se v 60hektolitrovém kotli uvařila první várka piva. Velkopopovický pivovar byl do živnostenského rejstříku zapsán pod názvem "Pivovar ve Velkých Popovicích Franze, Emanuela a Viktora, svobodných pánů Ringhofferů" - synů jeho zakladatele barona Františka Ringhoffera. Ten se otevření pivovaru již nedočkal, protože zemřel rok před jeho dokončením. Své panství o rozloze téměř tří tisíc hektarů odkázal svým dětem takto: dědicem poloviny rodinného majetku a štiřínského zámku se stal nejstarší syn František, který převzal i strojírenskou výrobu na Smíchově, druhou polovinu si rozdělili jeho bratři Emanuel a Viktor se sestrou Emmou. Starost o pivovar a okolní zemědělské dvory s hospodářskými podniky připadla Emanuelovi, jehož sídlem se stal zámek nad měďárnou v Kamenici.

Prvním správcem pivovaru byl Josef Wünsch, současně hlavní adjunkt Ringhofferova velkopopovického statku. Odborným dohledem nad pivovarem pověřil Ringhoffer J. E. Thausinga, toho času technického ředitele pivovaru v Simmeringu u Vídně, který jednou za rok přijížděl do Velkých Popovic na inspekci. Všední provoz pivovaru včetně nákupu surovin spadal do kompetence prvního sládka Přemysla Růžičky, někdejšího šéfa štiřínského pivovaru. Za výdej deputátního piva, tzv. haustruňku, zaměstnancům pivovaru a sousedního hospodářského dvora odpovídal první podsládek. Vrátný, jehož domek stával u dnešní správní budovy, měl zase na starosti evidenci a kontrolu všech sudů, které pivovar opouštěly. Jednou týdně své výkazy odevzdával do centrální zámecké kanceláře v Kamenici.

ZDROJ: Velkopopovická legenda, autoři: Eva Kršňáková, Zeno Čižmář, 2012