KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA - Kamenice

23.02.2017

První zmínka o Kamenici pochází z roku 1266. Koncem 15. století získává Kamenici Nové Město pražské, kterému je však zkonfiskována císařem Ferdinandem I.Habsburským za účast ve stavovském povstání. Od roku 1763 se Kamenice stává téměř na 100 let oblíbeným letním sídlem pražských arcibiskupů. Nový rozkvět obce je spojen s rodinou Ringhofferů, kteří zde a v okolí od roku 1820 postupně skupují majetky.

Zámek Kamenice

Zámek Kamenice
Zámek Kamenice

Zámek stojí na místě původní tvrze. Ta je sice v polovině 16. stol. uváděna jako zpustlá, koncem století je však obnovena. Podobně jako ostatní sídla v tomto kraji často mění své majitele. Ke známějším držitelům patří Lobkowitzové, Karel Arnošt z Valdštejna a také pražští arcibiskupové. Ti prodávají v roce 1820 Kamenici, avšak prozatím bez zámku, Ringhofferům. Zámek získává F.Ringhoffer až v roce 1860 a to komplikovanou trojsměnou. Ringhofferové nechávají v letech 1875-1880 vystavět místo původního zámku zámek nový, ve stylu anglické neogotiky.

Kamenické hamry

Průmyslová revoluce vstoupila do Kamenice, někdejší polozapomenuté vesničky dobřejovického panství, díky podnikavosti dynastie Ringhofferů. Zakoupením starého "horního" mlýna a jeho přestavbou na měděný hamr byl nastartován proces, na jehož konci se František Ringhoffer mohl pochlubit vlastnictvím všech domů v Kamenici včetně zámku a pošty. Zájmu o Kamenici jistě napomohla její vzdálenost od Prahy, dobře přístupné po blízké císařské silnici. S železnicí měl být kovovýrobní závod spojen vlečkou vedoucí přes velkopopovický pivovar. Od záměru bylo však upuštěno. Ringhofferové totiž již delší dobu uvažovali o prodeji hamrů. Ten se nakonec uskutečnil v roce 1917.

Hrobka Ringhofferů

Hrobka rodu Ringhofferů
Hrobka rodu Ringhofferů

Na Zaječím vrchu nad Kamenicí, spojen stromovou alejí s kamenickým zámkem, se nachází areál hrobky Ringhofferů. Hrobku dal vystavět v roce 1889 Emanuel Ringhoffer dle návrhu arch. Stibrala, který byl "dvorním" architektem Ringhofferů. Dominantou hrobky je socha Ukřižovaný od J.V.Myslbeka. Tato socha získala řadu ocenění na výstavách v tuzemsku i zahraničí. Anatomická propracovanost sochy Krista vychází ze sochařovy studie lidského těla na patologii. Areál hrobky je příležitostně zpřístupňován veřejnosti.