KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA - Velké Popovice

23.02.2017

Brána velkopopovického pivovaru
Brána velkopopovického pivovaru

V prvních zmínkách o Velkých Popovicích z roku 1332 se ještě hovoří o osadě s názvem Adamovice. V roce 1400 připadla osada králi Václavovi. V listopadu roku 1420 popovickou tvrz dobyli husité. Ze stejného století je i zvon ve věži kostela Panny Marie Sněžné, odlitý v roce 1498. (Podle některých pramenů jde o druhý nejstarší zvon ve středních Čechách). Roku 1560 byla postavena nová tvrz, stojící na místě dnešní nejstarší budovy pivovaru. Traduje se, že už tehdy se na tomto místě vařilo pivo. Následně je zdejší dvůr v držení klášterů, nejprve Premonstrátů ze Strahova, poté Benediktínů ze Starého města. Teprve od této doby se obec uvádí jako Popovice. Součástí Popovic je Brtnice, kde žili tzv. brtníci - lidé živící se sběrem medu lesních včel. V roce 1870 koupil panské državy Velké Popovice František Ringhoffer. Roku 1874 dostavěli jeho synové zdejší pivovar. Z todického lomu ležícího nad obcí pochází kámen použitý na dva sarkofágy v královské hrobce v chrámu sv. Víta v Praze.

Historie a současnost velkopopovického pivovaru

Novodobé dějiny velkopopovického pivovarnictví se začaly psát v sedmdesátých letech 19. století, kdy František Ringhoffer připojil ke kamenickému panství hospodářský dvůr ve Velkých Popovicích. Stavět se začalo v roce 1871 a 15. prosince 1874 se zrodila první várka piva. První pivo ze svého pivovaru František Ringhoffer již bohužel neochutnal. Zemřel rok před dokončením pivovaru. Pivo z Velkých Popovic brzy získalo na oblíbenosti. Ringhofferové vybavovali pivovar technickými novinkami, díky kterým si pivovar vydobyl pozici jednoho z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších podniků v okolí. Následovalo několik desetiletí prosperity, kterou přerušila první a později druhá světová válka, zestátnění a znárodnění. Pivovar získal samostatnost opět v roce 1991 a následně se stal akciovou společností. Nyní je součástí společnosti Plzeňský Prazdroj. Novodobá historie pivovaru je postavena na zachování tradiční řemeslné výroby a kvality piva známého pod názvem Velkopopovický Kozel.

Pivovarské lesní studny

Geologický podklad kraje tvoří převážně sienit a žula, ukrývající ložiska čisté podzemní vody. O její výborné kvalitě věděl již František Ringhoffer, který si vodu z Mariánské studánky v Kamenici nechával posílat až na Smíchov. Právě výtečná jakost a vydatnost pramenů, vyvěrajících v okolních lesích, byla jedním z důvodů přenesení výroby piva do Velkých Popovic. V současné době velkopopovický pivovar čerpá vodu z deseti lesních studní.

Železniční vlečka

V roce 1871 byla uvedena do provozu dráha Františka Josefa z Prahy do Vídně. O pátnáct let později, roku 1886 věnovala firma Ringhofferů 4000 zlatých na stavbu staniční budovy ve Strančicích a v roce 1904, byla zprovozněna 6 kilometrů dlouhá železniční vlečka, spojující pivovar s hlavní železniční tratí ve Strančicích. Nezrealizováno pak zůstalo její zamýšlené pokračování ke kovovýrobnímu závodu v Kamenici.

Přírodní park Velkopopovicko

Vyhlášen v roce 1993. Rozloha činí 22 kilometrů čtverečních. Členitá krajina rytmicky se střídajících zalesněných vršků dosahujících nadmořské výšky čtyř až pěti set metrů, prudkých strání spadajících do úzkých údolí Mokřanského a Křivoveského potoka, rozlehlých luk a svažitých, málo úrodných polí, spolu s malými vesničkami a samotami působí neobyčejně harmonickým dojmem. Jde o jednu z nejpůvodnějších a nejopuštěnějších krajin východního okraje Prahy.

Zámek Lojovice

V srdci přírodního parku Velkopopovicko stojí jednopatrový trojkřídlý barokní zámek Lojovice. Nachází se na místě původní tvrze datované do roku 1509. O zdejší neúrodné panství nebyl velký zájem a zámek často střídal majitele. V roce 1834 zámek kupuje Ervín hrabě Nostic-Rhieneck, který jej, spolu s nedalekým zámkem Štiřín, prodává v roce 1869 (zámek Štiřín 1870) Františku Ringhofferovi, který v té době již vlastní obec a zámek Kamenici. Dnes se zdá neuvěřitelné, že obec Lojovice s přilehlými osadami byla, svými 53 domy a 322 obyvateli, ještě v roce 1890 nejurbanizovanější obcí regionu.