KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA - Tvář Ringhofferovy krajiny

23.02.2017

Ringhofferové spravovali zdejší krajinu s nadhledem hospodářů, starajících se nejen o zemi, ale také o lidi, kteří v ní žijí. Stopy jejich hospodaření jsou v kraji znát dodnes. Silnice a cesty lemované alejemi starých stromů, opuštěné lomy, lesní obory pro chov zvěře, rybníky, louky, remízy a pastviny, pivovar s bradatým kozlem ve znaku, architektonicky hodnotné zámecké rezidence i prosté venkovské zvoničky a kapličky, strojírenský provoz obklopený parkem i kus zachovalé přírody - to vše lze stále nalézt nedaleko od Prahy, v krajině kolem Kamenice a Velkých Popovic.

František Ringhoffer stál u zrodu spojeného dominia, rozkládajícího se na území od Pyšel a Dolní Lomnice přes Velké Popovice, Lojovice, Štiřín, Kamenici, Těptín až ke Kostelci u Křížků. On i jeho potomci vybudovali a spravovali prosperující velkostatek, který postupně vytvořili spojováním a modernizací původních feudálních statků. Aktivity tohoto velkostatku zahrnovaly mimo jiné: lesnictví, živočišnou i rostlinnou výrobu, rybniční hospodářství, pivovar, lihovar, sodovkárnu, zpracování zemědělských produktů a jejich prodej na vlastních trzích, pilu, kamenolomy, cihelnu, strojní výrobu, elektrifikaci hospodářských a obytných objektů, budování infrastruktury ať již šlo o cesty, telefonní linky propojující správní objekty firmy (včetně hájoven), ale také stavbu obytných domů pro své zaměstnance, školy, pošty apod. Zdejší kraj nesloužil Ringhofferům pouze k hospodářskému využití, ale také jako místo rekreace a prezentace. Vlastnili několik loveckých obor, udržovali a rozvíjeli zámecké parky, propojovali svá sídla a statky sítí cest, založili zde jedno z prvních golfových hřišť v českých zemích i dobovou plovárnu u rybníka.