HISTORIE - Majetky Ringhofferů na Kamenicku

04.05.2017

Budova školy z roku 1867 v Kamenici

Majetky Ringhofferů na Kamenicku

Protože se výroba v místní továrně dařila, netrvalo dlouho a Ringhofferovi skupovali okolní zemědělské usedlosti, pole, louky, lesy, takže jim brzy patřila celá Kamenice.

V roce 1835 vystavěli u potoka nad továrnou domek, kde byla umístěna jednotřídní obecná škola a pod Hamerským rybníkem u silnice v r. 1847 jednopatrový dům (tzv. desítka), dále koupili od arcibiskupa dvůr, který rozšířili o nové stodoly, kolny a ustájení pro dobytek, jakož i zámek.

Později nechali postavit dům u vchodu do zámku (tzv. opičárnu), kde byl v tehdejší době hostinec, dále domek v místě pozdější obrobny, který sloužil jako prádelna. Tam, kde je dnes stadión, škola a sídliště, rozkládala se jen samá pole.

Rovněž celá osada Olešovice bývala majetkem Ringhofferů. Obdobně se snažili získat i Štiřín. Vykupovali tam selské usedlosti a pozemky, vystavěli rozsáhlý dvůr s příslušnými budovami, který později pronajali Josefu Dřízalovi. Pod velkým rybníkem založili mlýn s vodním kolem (demolovaný až v 60. letech 20. století), vedle zámku zahradu se skleníky a ve "Strouze" zbudovali cihelnu. Nepodařilo se jim získat hostinec U Zítů a domek Josefa Chládka, který bydlel v malém domku s doškovou střechou a odmítl ho prodat.

R. 1835 byl Josef Ringhoffer jmenován c. k. dvorním mistrem kotlářským a v roce 1843 získal zemské výsady (privilegia) na výrobu měděného a kovového zboží "po továrnicku". Začal vyrábět i zařízení pro cukrovary.

V roce 1846 - 47 převzal majetek v Kamenici jeho nejstarší syn František Ringhoffer (+ 1873), který se vyučil v roce 1835 v otcově dílně tovaryšem.


Zdroj: Kamenice v proměnách věků, Vlasta Hartvichová